Despre autor

Referințe: 

 

Bartolomeu Anania

Teodor Baconsky 
Doina Mândru
Ion Zubașcu
   

Iconar, pictor restaurator

Născută în comuna Zvoriștea, județul Suceava, 29 iunie 1963.

Studii:
Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din București, între anii 1983-1987, Secția Artă Monumentală - Restaurare, cu profesorii Ion Stendl și Dan Mohanu.
Cursul de conservare pictură murală MPC - 94 - ICCROM, Roma, Italia, 1994
Membră a Uniunii Artiștilor Plstici din România

Activitate artistică:
1989, “Bursa tinerilor absolvenți” acordată de UAP pentru lucrări de grafică
1990, participarea la “Expoziția bursierilor UAP 1989”, galeria Simeza, București, grafică
1990, expoziția personală organizată la muzeul “Vasile Pârvan”, Bârlad, grafică
2001, “Arta sacră, restaurare și creație”, galeria Apollo icoană, desen, restaurare
2001, “Ruga lemnului tăiat”, Galeria Bancorex, icoana – Marele premiu
2001, Bienala UAP, ROMEXPO, icoană
2003, expoziție personală, Palatul Mogoșoaia, icoană
2003, “Ruga lemnului tăiat II”, Galeria Mariott, icoan
2003, “Nașterea Icoanei – Icoana Nașterii”, Palatul Mogoșoaia, icoană

Activitate de restaurare:
1 Biserica Mânăstirii Voroneț, coordonatori: prof.univ. Oliviu Boldura și prof.univ. Nicolae Sava (1984)
2 Biserica Domnească “Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, coordonator: prof.univ. Dan Mohanu (1985-1994)
3 ·fragmente extrase de la Biserica Mânăstirii Văcărești, coordonator: prof.univ. Dan Mohanu (1990-1994)
4 ·fragment extras de la Biserica Mânăstirii Cotroceni, coordonator: prof.univ. Dan Mohanu (1994)
5 ·fragmente extrase de la Biserica Episcopală din Curtea de Argeș, coordonator: prof.univ. Oliviu Boldura (1993)
6 ·fragment extras de la Biserica din Bordești, jud. Vâlcea, coordonator: prof.univ. Oliviu Boldura (1993)
7 ·Biserica Olari din București, coordonator: prof.univ. Dan Mohanu (1992)
8 ·Biserica Mânăstirii Humor, coordonator: prof.univ. Dan Mohanu (1994-1995, 1997)
9 ·Biserica celor 40 de Mucenici din Forul Roman, Roma, Italia, coordonator: prof. Werner Schmid (1994)
10 ·Biserica “Santa Silvia”, Roma, Italia, coordonator: prof. Werner Schmid (1994)
11·Biserica Mânăstirii Stavropoleos, coordonator: prof.univ. Dan Mohanu (1996-1998)
12· Bolnița Mânăstirii Bistrița, jud. Vâlcea, (1999-2003), coordonator Elena Murariu
13· Biserica Fundenii Doamnei, București, 1993, coordonatori Șerban Angelescu, Elena Murariu
14· Biserica “Schitul Topolnița”, județul Mehedinți, 2001, 2003 coordonatori Șerban Angelescu, Elena Murariu
15· Casa fostei primării din Sighișoara, str. Scoalei 14-16, 2001, coordonatori Șerban Angelescu, Viorel Grimalschi, Elena Murariu
16· Biserica Mânăstirii “Dintr-un Lemn”, jud. Vâlcea, 2002-2003, coordonator Șerban Angelescu, Viorel Grimalschi, Elena Murariu; 14 septembrie 2003 Tarnosirea bisericii și sfințirea picturii restaurate
17· Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Hălmagiu, jud. Arad, 2002-2003

 


copyright 2004 ELENA MURARIU

ELENA MURARIU