Consemnări

Privind icoana sfântului Ștefan cel Mare zugrăvită de Elena Murariu vezi în ea Tradiția vie și neîntreruptă. Deși icoana este incontestabil o creație nouă (iconografic vorbind, așa ceva nu s-a mai făcut), e atât de înrădăcinată în tradiția veche, încât imi pare ca o prelungire naturală din sec. XVI. Parcă e făcută chiar pe vremea lui Ștefan! Eu cred că Ortodoxia se învârte exact în jurul acestui lucru: în jurul problemei contemporaneității neîntrerupte a lucrurilor și oamenilor cu Hristos și sfinții lui. Ori de unde le-ai apuca, toate lucrurile sunt contemporane cu Hristos, sfinții, iar tu ești contemporanul lor. Asta are consecințe adânci pentru cei care se apropie de cele sfinte, cum sunt icoanele sau frescele sfinte. N-ar trebui să mă mai minunez atât, dacă mă gândesc că restaurările ei, sunt făcute în același duh. Am privit icoana atât cât se poate “inghiți” ea cu privirea, virtual, fiecare bit, și cu sufletul, dar și cu amintirea celorlalte icoane făcute de Elena Murariu, și tot mă minunez. Adică nu mă mai minunez, decât atât cât te poți minuna în fața unei icoane, care este într-adevăr o minune, o taină. Minunat lucru este că încă se mai “fac” icoane, asta este cel mai minunant lucru. Continuitatea asta vie care vine din urmă, și nu se încheie, este cheia intelesului “icoanei.” Restul...este artificiu savant. Asta trebuie să înțeleagă și pictorii de icoane și savanții care “grăiesc” despre ele. Spiritul artist și spiritul savant sunt fără relevanță în câmpul mântuirii. Dar icoana asta care “a ieșit din mâna ta” seamănă nădejde. Elena are har! Și din har, har se face, pentru că, așa cum spunea Nichifor Patriarhul Constantinopolului (sec. IX), icoana este sfântă prin ea însăși când e făcută cu har, și împrăștie sfinția ei, și din ea ne împărtășim toți, și locul și omul.Icoanele Elenei Murariu sunt dovada cea mai clară că icoana contemporană are valoarea ei intrinsecă. Dacă credem că numai icoana veche este valoroasă, însemană că ne-am pierdut nădejdea în valoarea omului de acum, și dacă asta se întâmplă, ce nefericiți am fi! Icoana NU este un obiect de studiu despre trecut, ea este dincolo de orice timp, ea ESTE și trebuie să rămână un reflex permanent, continuu al relației noastre PREZENTE cu Hristos și sfinții lui. Icoana este RELAȚIE mai întâi de toate, este un reflex viu al agentului uman care face posibilă epifania iconică.

Nicoletta Isar – bizantinist
Institutul de Istoria artei, Universitatea din Copenhaga
ianuarie 2004

 


inapoi

copyright 2004 Nicoletta Isar