Consemnări

Astăzi, când, din nefericire, creația iconică a căzut mult “din asemănare”, apariția unei icoane făurită după toate rigorile dogmatice tehnice și estetice ale vechilor zugravi înseamnă o reîntoarcere odihnitoare la izvoare, o vitală restabilire axiologică a icoanei.Prezența permanentă în viața noastră a Mântuitorului și a sfinților Lui se manifestă în chip nevăzut prin icoană.Icoana este chip al veșniciei, este un semn al milostivirii Dumnezeiești față de neputința omenească prin care Iși face văzută prezența clipă de clipă în viața noastră.Sfantul Ștefan cel Mare și-a așteptat atât de mult timp această icoană.Entuziasmul și dragostea Elenei Murariu pentru viața sfântului voievod Ștefan, preocuparea ei de atâția ani pentru această temă și împlinirea “coacerii” ei tocmai în preajma acestui mare eveniment – comemorarea a 500 de ani de la trecerea la Domnul a voievodului – toate acele mici “întâmplări” care au contribuit la închegarea în formă finală a icoanei nu sunt deloc întâmplătoare, așa cum nimic nu este întâmplător în viața noastră.A fost voia măritului nostru domn Ștefan să se nască această icoană și s-a născut într-un mod așa de firesc, de convingător și fără cusur din mâna Elenei Murariu, încât pare să fi fost dintotdeauna. Veșnicia a născut-o și și-a însușit-o.Această icoană a Elenei Murariu este un surâs al veșniciei pentru timpurile noastre atât de sărace în adevărate icoane.


Maria Mirea, iconar, pictor restaurator
București
ianuarie 2000

 


inapoi

copyright 2004 Maica Olga