Consemnări

Icoana zugrăvită de către Elena Murariu înfățișează sintetic bogăția vieții Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.Icoana în ansamblu și fiecare scenă în parte atestă cunoașterea unui bogat repertoriu iconografic, a vieții în amănunțime a Sfântului, a istoriei și a dogmei creștine, ceea ce îi dă posibilitatea Elenei Murariu de a le aranja cu o extremă lejeritate într-un tot ce are menirea să înfățișeze o viață de sfânt așa cum a fost, o biografie duhovnicească în perfectă prelungire cu cea a marilor Sfinți Împărați și ostași binecredincioși David Prorocul și Constantin cel Mare și a „bunilor, drepților și biruitorilor Mucenici: Teodor Tiron, Teodor Stratilat,” etc.Viata lui Ștefan cel Mare nu ne-a rămas înscrisă în cuvinte de cerneală, ci in trupurile de piatră ale nenumăratelor sale ctitorii și în trupurile de carne ale urmașilor săi, „poporul român cel binecredincios de pretutindeni”: păstrarea și apărarea credinței în Iisus Hristos Dumnezeul întrupat și în Biserica Sa.

Victor Preuteasa – student
Facultatea de Teologie, București
ianuarie 2004

 


inapoi

copyright 2004 Victor Preuteasa