Descrierea icoanei

Icoana Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt are 94 cm înălțime și 88 cm lățime. Ea este compusă dintr-o imagine centrală, așezată într-un plan retras în profilul icoanei “mai spre inima corabiei” cum spuneau cei din vechime, și din alte opt scene, dispuse în jurul imaginii centrale, la rândul lor aflate în retragere față de zona marginală.

Sfântul Ștefan cel Mare este înfățișat într-o atitudine asemănătoare celor din tablourile votive ale ctitoriilor sale. Este ca un împărat bizantin, cu coroană bogată și veștmânt tip “granazza” ornamentat cu palmete și stema Moldovei. Dar sub această îmbrăcăminte de ceremonie, sfântul Ștefan cel Mare pare să aibă un costum de militar, dovadă stând încălțămintea ce o poartă, specifică ostașilor lui Hristos. Piciorul drept îi este rănit – rană dobândită în tinerețe când a încercat să cucerească Cetatea Chiliei. Mâinile le ține în rugăciune. Binecredinciosul voievod luptător, activ pâna în pragul adormirii se înfățișează în fața lui Iisus Hristos Judecătorul intercesat de Maica Domnului. Iisus Hristos este reprezentat pe tron ținând în mâna Tetraevangheliarul de la Humor copiat de ieromonahul Nicodim de la Putna și dăruit de voievodul Ștefan cel Mare Mânăstirii Humor în anul 1473. Alături de această ofrandă, în partea superioară a icoanei sunt reprezentate opt chivote (șapte plus unul) care simbolizează bisericile ridicate de Ștefan cel Mare întru slava Mântuitorului, a Maicii Sale și a tuturor sfinților. Numărul opt – “numărul veșniciei” - face trimitere la ziua a opta, ziua Judecății de Apoi, întărind sensul eshatologic al imaginii centrale. Chivotele sunt proiectate pe fond de aur, asemeni lui Iisus Hristos, Maicii Domnului și sfântului Ștefan cel Mare. În restul icoanei aur vom mai întâlni doar la aureolele sfinților, pentru că“cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor” (Mat. 13,43). Chiar dacă pentru un cunoscător al ctitoriilor lui Ștefan chivotele sunt ușor de identificat, doar în cazul Putnei și al Dobrovățului a fost nevoie de explicitare: Putnei zugrăvindu-i-se “inima”, mormântul lui Ștefan cel Mare iar la Dobrovăț apărând chiar inscripția pe fațadă.

Sub registrul chivotelor, în partea stângă a imaginii, avem reprezentată scena “nașterea sfântului Ștefan cel Mare”. Oltea, mama lui Ștefan este reprezentată asemeni altor mame de sfinți, în pat primind daruri. În josul imaginii, într-un patuț, este zugrăvit “darul cel mai de preț”, coconul Ștefan, aflat sub ocrotirea îngerului său păzitor care îl acoperă cu duioșie. Pe acest acoperământ este reprezentată stema Moldovei. În fundal este zugrăvită o clopotniță, semn al unei tradiții ctitoricești deja înfiripate, clopotul acesteia bătând pentru toate bisericile din registrul superior dar și pentru adormirea sfântului Ștefan cel Mare, zugrăvită în partea opusă a icoanei.

Sub această scenă este întruchipată “încoronarea sfântului Ștefan cel Mare”. Voievodul este plasat central pe un postament (suppedaneum), cu mâinile în rugăciune, creând o compoziție de tip piramidă, în vârful acesteia fiind zugrăvit un halou al puterii Dumnezeiești care-și revarsă harul asupra voievodului. Duhul este simbolizat printr-o draperie alba. De o parte și de alta a voievodului sunt doua cete de ierarhi și preoți, ierarhul din dreapta care-l binecuvântează fiind mitropolitul Teoctist, cel care l-a uns ca domn pe câmpia de la Direptate.

Dedesubt avem scena “Ștefan cel Mare sub aripa arhanghelului”. Această scenă este inspirata din legenda în care sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ocrotesc pe Ștefan vodă. Se spune că Ștefan cel Mare avea obișnuința de a iscodi tabăra dușmană în momentul când își fixa tactica de luptă. Într-una din aceste expediții, înaintea bătăliei de la Vaslui el a fost descoperit de turci în pădurea Scânteia. Voievodul aflat la strâmtorare s-a ascuns într-un copac și a cerut cu ardoare ajutor de la sfinții Arhangheli. Aceștia i-au ascultat ruga, protejându-l cu aripile scapându-l din impas. Scena din icoană ni-l infațișează pe sfântul Ștefan cel Mare acoperit de aripile sfântului Arhanghel Mihail. Amândoi, arhanghel și sfânt, sunt plasați în frunzișul copacului pe sub care trec potrvnici înarmați: un tătar și doi turci. Sensul imaginii se referă la protecția divină de care s-a bucurat voievodul Ștefan, cel care a reușit să-și păstreze în acele vremuri aspre atâția ani tronul și a supraviețuit în pofida numeroaselor războaie purtate.

În partea de jos a icoanei, pe toată lățimea acesteia, se află reprezentată scena “cavalcada Sfintei Cruci”. Această scenă se referea inițial exclusiv la bătălia de la podul Milvius (Roma 330) între împaratul Constantin, cel ce a visat crucea luminoasă pe cer și rivalul acestuia, Maxențiu. Sensul scenei a fost schimbat în ctitoria de la Patrăuți a lui Ștefan cel Mare într-o luptă universală împotriva dușmanilor creștinătății, alături de Împăratul Constantin cel Mare fiind zugăaviți sfinții militari, conduși cu toții de arhanghelul Mihail. În icoana de față se merge tot pe ideea luptei împotriva dușmanilor creștinătății, în rândul sfinților militari fiind zugrăvit și Ștefan cel Mare. Acesta este reprezentat călare, alături de sfântul Gheorghe, care îl ajută să poarte sabia – mărturie a puternicei credințe a voievodului în ajutorul sfântului Gheorghe; acestui sfânt i-a înălțat rugăciuni, i-a ridicat biserici, l-a zugrăvit pe stindard. Ceata sfinților militari este condusă de arhanghelul Mihail care-i îndeamna arătându-le soarele – “Soarele dreptății”. Cele două astre plasate în extremitățile scenei se referă la caracterul atemporal al celor reprezentate. Sfântului arhanghel Mihail îi urmează: sfântul Împărat Constantin proiectat pe steagul de luptă cu crucea care îi apăruse în vis (labarum), sfântul Nestor și sfântul Iacob Persul – vizibili doar prin aureole și inscripții, sfântul Teodor Tiron și sfântul Teodor Stratilat iar în centrul compoziției sfântul Ștefan cel Mare și sfântul Gheorghe. În partea stângă a scenei, după Sfânta Față, sunt zugrăviți sfinții Procopie, sfânt căruia Ștefan cel Mare i-a închinat biserica din Badăuți, sfântul Eustatie, ușor de recunoscut după simbolul ținut în mână (cerbul), sfântul Mina, sfântul Dumitru, sfântul Artemie, prezent doar prin aureolă și inscripție și sfântul Mercurie. Sfinții militari reprezentați sunt cei care de regulă sunt zugrăviți în bisericile lui Ștefan cel Mare. Prezența Sfintei Fețe în acest registru reprezintă “o promisiune de biruință pentru că ea reînnoiește întruparea Logosului; ea a fost trimisă de Dumnezeu credincioșilor, ca odinioară Cuvântul întrupat”. Se știe că icoana “nefăcută de mâna omenească” (achiropiitos) a jucat un rol important în războaiele cu perșii finalizate cu victoria împăratului Heraclius. Imaginea lui Hristos “nefăcută de mâna omenească” a reprezentat în timpul acestor războaie ceea ce fusese stindardul cu crucea constantină cu două secole mai devreme sub Constantin cel Mare.

Următoarea scenă, plasată în dreapta icoanei, deasupra cavalcadei sfintei Cruci este “spovedania și pocăința sfântului Ștefan cel Mare”. Îl vedem pe voievod sub epitrahil, îngenuncheat, cu barbă și plete de-acum albite, cu coroana pusă la picioarele sfântului Daniil Sihastrul, duhovnicul voievodului. Între ei se află masa altarului, cu Sfântul Potir. În munții din dreapta, chilia sihasrului, pe cei din stânga, crucea iar în fundal zidurile mânăstirii Putna. Prezența unui medallion (imago clipeata) care-l înfățișează pe Împăratul David cu cobza-n mână ca în reprezentările din pictura murală moldovenească, cântându-și psalmii, face trimitere la pocăința voievodului Ștefan cel Mare. Fragmentul din inscripția din clipeus aparține chiar Psalmului 50 – psalmul pocăinței “stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi”. În același timp, se dorește o apropiere nu întâmplătoare între tipul special de sfințenie a celor doi, David și Ștefan cel Mare: amândoi cu păcate lumești, amândoi ajunși la pocăință, amândoi cu izbânzi duhovnicești fără asemănare. Aș spune că bisericile Sfântului Ștefan cel Mare sunt echivalentul duhovnicesc al psalmilor regelui David.

Prin medalionul cu regele David trecem la scena “adormirea sfântului Ștefan cel Mare”. Acesta este zugrăvit pe piatra propriului mormânt, decorată cu flori de mac și frunze de stejar. În dreapta compoziției este grupul ierarhilor și călugărilor iar în partea stângă, familia voievodului. În mijlocul compoziției se află o fereastră gotică prin care se observă tulpina arborelui a cărui coroană o vedem mai sus deasupra zidurilor. Acesta crește din trupul lui Ștefan și are 10 flori, copii voievoidului: Olena, Petru, Alexandru, Bogdan, Ilias, Maria, Bogdan-Vlad, Ana, Ștefan, și Petru Rares. Doar Rares, cel mai vrednic lăstar al sfântului Ștefan cel Mare este “scris” și cu imaginea trupească. El ține în mână chivotul bisericii Dobrovaț, biserica ce iese cu acoperișul în registrul ctitoricesc, registrul chivotelor. Biserica Dobrovaț este cea care se alătură celor șapte chivote ce simbolizează ctitoriile lui Ștefan cel Mare. După cum se știe, biserica Dobrovaț este ultima zidire a voievodului Ștefan, la moartea acestuia rămânând neterminată. Ea a fost continuată de Bogdan cel Orb și “îmbrăcată în icoană” de Petru Rareș. Lumina ce vine de la mormântul lui Ștefan cel Mare aflat în biserica Putnei vegheat de serafimi a ajuns cu secole în urmă și în preajma fiului său, Petru, dovadă stându-i viața și faptele ctitoricești, și ajunge acum în ultima scenă a icoanei, pătrunzând totodată și în inimile românilor care-l iubesc și-l au drept fundamental reper național.

Elena Murariu

 


copyright 2004 ELENA MURARIU