Părintele Marcu, Mânăstirea Putna, 12 februarie 2004

Pentru început să rostim o rugăciune:

Sfinte Mare Voievodule Stefane, Părintele neamului românesc, primește această laudă pe care noi, nevrednici urmași ai urmașilor tăi, o aducem ție cu umilință. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfânta moștenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă și credință tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu mulțimile păgânilor la această Poartă a creștinătății, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălțăm la tine, ajuta-ne împotriva celor care ne-au copleșit nu cu paloșul, ci cu viclenia și minciuna. Și precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, așa ridică și neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător și grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întărește-ne credința slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile și pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, lumineaza-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, laudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

Eu am avut o mare bucurie văzând această icoană. M-am bucurat, căci într-adevăr este o icoană. Icoana, în ințelesul ei deplin, nu cuprinde numai materie, nu este numai suportul, pigmentul, tehnica utilizată, talentul pe care L-a pus Dumnezeu ca dar natural, ci orice icoană trebuie să cuprindă pentru a fi într-adevăr icoană, rugăciune. Icoana se sfințește și prin rugăciunile celor care cer ajutorul sfântului reprezentat în ea. Nu este întâmplător faptul că la această icoană s-a lucrat cu gândul și fapta timp de 12 ani. Nu este întâmplător că doamna Elena Murariu, prin rugaciune, post și printr-o căutare sinceră a lui Dumnezeu spre slava sfântului Ștefan reușește acum să ne dăruiască această lucrare. Este o mare izbândă atât din punct de vedere artistic cât și duhovnicesc.

Această icoană iese din mâinile unei femei care traiește în lume, este căsătorită și are copii. Dincolo de tradiția monahală, un om, o femeie, a reușit să pătrundă în duhul sfântului Ștefan. Fără a face studii înalte de istorie, a putut să pătrunda chiar în miezul gândirii voievodului. Este aici de față și profesorul Stefan S. Gorovei cu ajutorul căruia scoatem în acest an comemorativ următoarele volume legate de Ștefan cel Mare: “Portret în legendă”, “Portret în istorie” și “Portret în cronică”. Toate aceste cărți redau crezul sfântului Ștefan pe care doamna Elena Murariu sintetizându-l minunat în partea de jos a icoanei prin “Cavalcada Sfintei Cruci”, cavalcada ortodoxiei, ortodoxie amenințată în timpul lui Ștefan cel Mare.

Sfântul Ștefan cel Mare are în doamna Elena Murariu o fiică peste veacuri care l-a simțit pe Marele Voievod ca pe un părinte nu numai al ei ci al întregului popor român.

Legat de controversele privind canonizarea Sfântului Ștefan cel Mare, aș spune un lucru: la Dreapta Judecată, în Împărăția lui Dumnezeu, vom fi întrebați cu câți am venit, câti am adus pe calea cea bună, câte suflete am adus la Hristos. Oare câti a adus Ștefan cel Mare la Hristos? Să nu uităm că Ștefan cel Mare a ridicat cele mai multe biserici și mânăstiri. În icoana Sfântului Ștefan bisericile cele mai mari sunt reprezentate sus, simbolic, constituind miezul care a păstrat poporul român ortodox până în ziua de astăzi. Este miezul mântuirii noastre. Sfântul Ștefan cel Mare a creat aceste cetăți duhovnicești, prin care s-au mântuit mulți și se vor mântui și de acum încolo.

Doamna Elena Murariu este restauratoare dar, aș îndrăzni să spun, că este și o “restitutoare”: ne-a restituit istoria în icoană. Aceasta este într-adevăr o icoană care înglobeazăa în ea rugăciunea. În fața acestei icoane poți cu adevărat să te rogi.

Sfinții se descoperă în timp; este o pedagogie a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu în istorie. A existat un Vechi Testament apoi un Nou Testament, a existat “pogorârea Sfântului Duh” și lucrarea Sfântului Duh în istorie. La fel este și cu sfinții: ei se descoperă atunci când socotește Dumnezeu că este util pentru mântuirea noastră, de a le cere mijlocirea. Acum a sosit cu adevărat momentul prea-sfințirii Sfântului Ștefan și prin această icoană lucrată de fiica sa de peste veacuri.


copyright 2004 Părintele Marcu

Părintele Marcu
înapoi