Rugăciune la mormântul Sfântului Ștefan

Voievodul Moldovei și apărătorul creștinătății din
ACATISTUL BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD
ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT

Sfinte Mare Voievodule Stefane, Părintele neamului românesc, primește această laudă pe care noi, nevrednici urmași ai urmașilor tăi, o aducem ție cu umilință. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfânta moștenirea ta, lăsată nouă cu multă trudă și credință tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu mulțimile păgânilor la această Poartă a creștinătății, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înălțăm la tine, ajuta-ne împotriva celor care ne-au copleșit nu cu paloșul, ci cu viclenia și minciuna. Și precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, așa ridică și neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător și grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întărește-ne credința slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile și pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, lumineaza-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, laudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.


 


copyright 2004 ELENA MURARIU