Ion Zubașcu (Romănia Liberă), 12 aprilie 2003

Înnoitoarele icoane ale Elenei Murariu


Icoanele Elenei Murariu împrumută ceva din știința zugravilor medievali, în desenarea ocrotitoarelor incinte cerești și a detaliilor vegetale, dar pun – în același timp – în valoare vocația compozițională a artistei, lizibilă mai ales în realizarea unei complementaritați pline de sens și frumusețe între spațiul profan și cel sacru. Abordând teme cunoscute ale eposului biblic de la Buna Vestire la Izgonirea din Rai, Răstignirea sau Înălțarea, icoanele Elenei Murariu au totuși un element de noutate, individualizant și inconfundabil.

Obișnuită cu migala ostenelii îndelungi pe suprafețele destinate restaurării și cu respectul față de fiecare milimetru de frumusețe veche, ce trebuie smulsă nedreptății corozive a timpului, Elena Murariu iși îmbogațește compozițiile cu unele detalii surprinzătoare, dar pline de sensuri. Dacă spațiul profan redat prin peisajul abrupt și stâncos al unui povarniș montan, transmite sugestia de inospitalitate și suferintă, incintele cerești ale Raiului și Împărăției, de dincolo de vârfurile chinuitei ascensiuni pământești, compensează spațiul plastic al icoanei cu liniștea refugiului definitiv al sufletului, eliberat de precaritățile vieții lumești. O altă lume se deschide peste înălțimile munților, în care vegetația exotică desenată cu plăcere miniaturală sugerează vitalitatea sacrului din mereu înverzitele Grădini ale Raiului, promisiunea Învierii și a vieții veșnice revelate în Evanghelii. Elena Murariu înviorează arta iconografică românească înnoind-o cu sugestii actualizante ale deschiderii postmoderne, lucru pe care nu-l poate face decât un artist care nu doar cunoaște rigorile icoanei bizantine, ci iși trăiește viața și destinul în paradigma sacrului hrănindu-se cu aura Duhului cel viu și mereu creator.

România Liberă, 10 ianuarie 2004

La Palatul Brâncovenesc Mogoșoaia, de la Icoana Nașterii la Nașterea Icoanei

La parterul Palatului Brâncovenesc Mogoșoaia se află deschisă o expoziție care merita cu adevarat sa fie vizitata. Expun împreună Ion Grigorescu, Mariana și Mihai Macri, Maria Mirea, Elena Murariu, Mihaela Nacu, Horea Pastina, Mihai Sarbulescu, Bogdan Vladuta, artiști de formație, stiluri și viziuni plastice diferite, extrem de personalizate, ale căror lucrări se întregesc reciproc sub inspiratul generic "Icoana Nașterii - Nașterea Icoanei". Fie că e vorba de desene, lucrări in ulei, pictură pe sticlă, tapiserie, diversitatea tehnicilor slujește cu mijloace specifice temperamentului și talentului propriu o temă generoasă, asumată creator atât de profund încât Nașterea Domnului se răsfrânge în lucrările fiecărui artist sugerând o geneză inițială, veritabilă renaștere a gestului artistic originar, când cultul și cultura se hrăneau din aceeași rădăcină a sacrului, potențându-se reciproc.
Un spațiu extins în expoziție a fost acordat Elenei Murariu, pe care am remarcat-o și cu prilejul unei ex-poziții personale, ale cărei precizie a detaliului plastic și originala încadrare în canoanele bizantine restaureaza ideea iconografiei ortodoxe, în plină explozie iconoclastă contemporană. Extrem de originală ca viziune este o icoană a sa sub formă de cruce, în centrul răstignirii căreia e plasată imaginea leagănului cu pruncul sfânt vegheat de maica născătoare - o sinteză a creștinismului și a ideii generice a bobului de grâu care numai prin sacrificiu și moarte va putea da roadă bogată. Elena Murariu, dar și ceilalți artiști care expun, poate întreaga expoziție de la Palatul Mogoșoaia ar merita reluată într-o expunere amplificată în spațiile generoase ale Palatului patriarhiei din București.

Această expozitie a fost vernisată în preajma sărbătorilor Nașterii Mântuitorului și va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii martie. La vernisaj, Doina Mândru, directoarea Centrului Cultural Mogoșoaia și inițiatoarea evenimentului, împreună cu Dan Nasta, a avut ideea fericita de a aduce copii de la școlile din zonă, inclusiv de la un centru de copii defavorizați, atât pentru a asculta frumoase colinde maramureșene, cât și pentru a se familiariza încă de la o vârstă fragedă cu actul artistic de valoare, astfel încât Icoana Nașterii să renască în inima fiecăruia, lucrând în timp pentru regăsirea spiritualițății sacre originare, într-un prezent înspăimântător de profan.


copyright 2004 Ion Zubașcu

înapoi